1. Analizy i dokumentacje

 • Biznes plan – od 1 500zł do 25 000zł
 • Biznes plan w Excelu – od 1 000zł do 8 000zł
 • Pomoc przy opracowywaniu wniosków dotacji – od 500zł do 8 000zł
 • Wycena przedsiębiorstwa w formie przygotowania dokumentacji – od 4 500zł do 10 000zł
 • Wyceny wartości intelektualnej przedsiębiorstwa(przygotowanie dokumentacji) – od 4 500zł do 8 000zł
 • Doradztwo Biznesowe rozliczane godzinowo – od 150zł / h
 • Optymalizacja zarządzania finansami przedsiębiorstw rozliczane godzinowo – od 150zł /h, stała współpraca – od 1 500zł / miesięcznie

2. Zarządzanie

 • Budowa strategii gospodarczych w przedsiębiorstwie (pojedyncza sesja strategiczna) – od 2 500zł, pełen proces wraz z dokumentacją – od 10 000zł do 55 000zł, rozliczanie godzinowe – od 150zł / h

3. Pozyskiwanie finansowania

 • Opracowanie wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej (m.in. do Urzędu Pracy) – od 500zł
 • Kredyty i pożyczki – opracowania biznes planu i/lub wniosku kredytowego bezpłatnie / w cenie rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania od 1%, rozliczanie godzinowe – od 150zł / h

4. Pakiet usług doradczych

 • Outsourcing finansowy przy stałej współpracy – od 750zł / miesięcznie, rozliczanie godzinowe – od 150zł / h
 • Doradztwo prawne, podatkowe i finansowe, rozliczanie godzinowe – od 150zł / h, rozliczanie pakietowe przy stałej współpracy – od 1 500zł / miesięcznie
 • Kredyty i pożyczki – opracowania biznes planu i/lub wniosku kredytowego bezpłatnie / w cenie rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania od 1%, rozliczanie godzinowe – od 150zł / h

5. Usługi księgowości na zlecenie – wg cennika KANCELARIA MIKOŁAJCZYK Anita Mikołajczyk

KSIĘGOWOŚĆ – KPIR

płatnik VAT:
 • Od 1 do 9 dokumentów: od 150 – 250zł +VAT
 • Od 10 do 24 dokumentów: od 250 – 350zł +VAT
 • Od 25 do 50 dokumentów: od 350 – 500zł +VAT
 • Od 51 do 100 dokumentów: od 500 – 650zł +VAT
 • Od 101 do 150 dokumentów: od 650 – 950zł +VAT
 • Od 151 do 200 dokumentów: 950zł +VAT
 • Powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne
podatnik zwolniony z VAT:
 • Od 1 do 9 dokumentów: od 100zł +VAT
 • Od 10 do 24 dokumentów: od 150zł +VAT
 • Od 25 do 50 dokumentów: od 250zł +VAT
 • Od 51 do 100 dokumentów: od 350zł +VAT
 • Od 101 do 150 dokumentów: od 450zł +VAT
 • Od 151 do 200 dokumentów: od 500zł +VAT
 • Powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

KADROWO-PŁACOWE – KOSZT JEDNEGO PRACOWNIKA

 • Od 1 do 5 pracowników: od 150zł +VAT
 • Od 6 do 10 pracowników: od 300zł +VAT
 • Od 11 do 20 pracowników: od 500zł +VAT
 • Powyżej 20 pracowników uzgodnienia indywidualne

  • Prowadzenie kadr i płac, sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowej przyjęć i zwolnień oraz przebiegu pracy pracownika
  • Zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Współpraca z jednostkami państwowymi US, ZUS, GUS, URZĘDEM PRACY, PIP

6. Klienci indywidualni

 • Konsultacje z zakresu inwestycji i rozsądnych metod systematycznego oszczędzania, rozliczanie godzinowe – od 150zł / h, przy stałej współpracy – od 500zł / miesięcznie